Chủ nhật, 11/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 62

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐTBNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Bộ giáo dục và đào tạo

Tin cùng chuyên mục

86