Thứ hai, 28/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 204

Mẫu số 2 Sơ yếu lý lịch viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thông tư 12/2012/TT-BNV Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Nguồn: Bộ nội vụ.

 
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Sở GD&ĐT

Tin cùng chuyên mục

163