Thứ bảy, 5/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 83

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Cổng thông tin Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

163