Thứ bảy, 5/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 86

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Tin cùng chuyên mục

87