Thứ hai, 12/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 138

Bảng tổng hợp đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp, năm học 2019 - 2020

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Ban giám hiệu

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88