Thứ tư, 22/12/2021, 10:31
Lượt đọc: 5

⭐️ KỶ NIỆM 77 NĂM THÀNH LẬP "QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM"

⭐️ Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: Mệnh lệnh của trái tim ⭐️
🌸 Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; không chỉ làm tròn chức năng đội quân chiến đấu mà còn là một đội quân công tác, lao động sản xuất, xứng đáng với những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
🌸  Bước vào thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; không ngừng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện tính kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi "Quân Đội nhân dân Việt Nam" anh hùng.

Tác giả: Nguyễn Truyền Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87