Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

(Tải File đính kèm)

27/KH-THPTLTKế hoạchVăn Thư16-03-2022
2 Kế hoạch kiểm tra giữa hkii - năm học: 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số: /KH-TrHLTKế hoạchQuản trị viên14-03-2022
3 Kế Hoạch Phòng - Chống Dịch COVID 19

(Tải File đính kèm)

125/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên10-12-2021
4 THPT Long Trường - Kế Hoạch Công Tác Thiết Bị - Năm Học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

102/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên16-11-2021
5 THPT Long Trường - Kế Hoạch Ngoài Giờ Lên Lớp - Năm Học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

99/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên16-11-2021
6 THPT Long Trường - Kế Hoạch Công Nghệ Thông Tin - Năm Học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

100/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên16-11-2021
7 Kế Hoạch Chủ Nhiệm Năm Học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số: 101/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên16-11-2021
8 THPT Long Trường - KH Thực Hiện 3 Công Khai, NH: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

85/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên13-10-2021
9 THPT Long Trường - Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Năm Học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

84/KH-THPTLTKế hoạchQuản trị viên11-10-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích