- 309 Đường Võ Văn Hát, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, Tp Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích