Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 11/9/2018
Lượt đọc: 73

Chỉ thị 16/CT-TTg về việc Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 18/6/2018
Ngày có hiệu lực: 18/6/2018
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
File đính kèm:
File thứ 1: 16-2018-ct-ttg-doimoichuongtrinhsachgiaokhoagiaoducphothong188201820_11920189.pdf
Nội dung:

163