Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 5/12/2018
Lượt đọc: 110

QUYÉT ĐỊNH Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/12/2017
Người ký: Nguyễn Thị Thu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 672f20172fqd-ubnd_512201812.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164