Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 31/1/2018
Lượt đọc: 85

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Số/Ký hiệu: 01/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/1/2017
Ngày có hiệu lực: 5/3/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
File đính kèm:
File thứ 1: 012017qdttgban_hanh_danh_muc_giao_duc_dao_tao_cua_he_thong_giao_duc_quoc_dan_311201922.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86