Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 THPT Long Trường - QĐ Thành Lập Ban Kiểm Tra Nội Bộ, NH: 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-ban-kiem-tra-noi-2021-2022_13102021165625.pdf
75/QĐ-THPTLTQuyết địnhQuản trị viên13-10-2021
2 THPT Long Trường - Quyết Định Thành Lập Ban Chính Trị Tư Tưởng, NH: 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-ban-chinh-tri-tu-tuong-2021-2022_13102021165312.pdf
74/QĐ - THPTLTQuyết địnhQuản trị viên13-10-2021
3 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường trung học năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_thanh_lap_ban_kiem_tra_noi_bo_truong_trung_hoc_3010202020.pdf
73/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường30-10-2020
4 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban an toàn thực phẩm năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_an_toan_thuc_pham_2020_-2021_1810202023.pdf
57/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường18-10-2020
5 [Trường LT] Quyết định số 73/QĐ-THPTLTr về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường Trung học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_kiem_tra_noi_bo_151020207.pdf
73/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường15-10-2020
6 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban phòng chống tai nạn thương tích năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_phon_chong_tntt_2020-2021_1810202023.pdf
59/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường12-10-2020
7 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban phòng chống dịch bệnh năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_phong_chong_dich_benh_2020_-2021_1810202023.pdf
58/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường09-10-2020
8 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác sức khỏe và an toàn trường học năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_chi_dao_cong_tac_suc_khoe_va_an_toan_truong_hoc_2020-2_1810202023.pdf
56/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường20-09-2020
9 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban phòng chống tai nạn thương tích năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_ban_phong_chongtntt_1310202022.pdf
60/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường13-09-2020
10 [Trường LT] Quyết định thành lập Ban phòng chống dịch bệnh năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_ban_phong_chong_dich_benh_2019-2020_1310202022.pdf
59/QĐ-THPTLTQuyết địnhTrường THPT Long Trường13-09-2020
11 QĐ V/việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB, CC, VC trong CQHC và ĐVSNCL trên địa bàn TP.HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduthcstranvanquangattachments2018114631qdsigned1211201814_512201812.pdf
4631/QĐUB-NDQuyết địnhUBND TP05-12-2018
12 QUYÉT ĐỊNH Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 672f20172fqd-ubnd_512201812.pdf
67/2017/QĐ-UBND Quyết địnhUBND TP05-12-2018
13 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 13-2013-qd-ttg_11920189.pdf
File thứ 2: 13-2013-qd-ttg158201813_11920189.doc
13/2013/QĐ-TTgQuyết định 11-09-2018
14 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2692-2018-qd-bgddt-banhanhquydinhcongtackiemtra307201811_11920189.doc
2692/QĐ-BGDĐTQuyết định 11-09-2018
15 Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 012017qdttgban_hanh_danh_muc_giao_duc_dao_tao_cua_he_thong_giao_duc_quoc_dan_311201922.pdf
01/2017/QĐ-TTgQuyết địnhThủ tướng Chính phủ31-01-2018
12
Trường THPT Long Trường
Địa chỉ: 309 Võ Văn Hát, Khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, Quận 9, TPHCM
Điện thoại: 028.37301318 (P.Học vụ) - 028.37301617 (P.kế toán) - 028. 37302136 (P.Giám thị)
Email: c3longtruong.tphcm@moet.edu.vn - lienhe@thptlongtruong.edu.vn