Thứ hai, 22/11/2021, 8:20
Lượt đọc: 7

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 12 - TIẾT 1 - SINH HỌC 12

Chương IV: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

 1. Để chọn lọc được các giống vật nuôi, cây trồng theo ý muốn, nhà chọn giống cần làm gì?

- Cần phải:

+ Tạo ra nguồn biến dị di truyền trong quần thể, bằng cách:

 • *Lai giống để tạo ra các biến dị tổ hợp.
 • *Sử dụng tác nhân gây đột biến để tạo ra các đột biến nhân tạo.
 • *Dùng công nghệ di truyền để tạo ra ADN tái tổ hợp.

+ Chọn lọc ra kiểu gen mong muốn.

+ Tạo ra dòng thuần chủng và duy trì dòng thuần chủng có tổ hợp gen mong muốn.

 1. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp?

  * Các nhà chọn giống phải thực hiện 4 bước: tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau à lai các dòng thuần tạo ra các tổ hợp gen khác nhau à chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn à tạo dòng thuần

  Ví dụ: Tạo nhiều giống lúa mới. Phương pháp này có hiệu quả đối với vật nuôi,cây trồng

 2. Ưu thế lai là gì ?Đặc điểm? Phương pháp tạo ưu thế lai? Cơ sở di truyền của ưu thế lai?Nêu một vài thành tựu ứng dụng ưu thế lai ở Việt Nam?
  • 3.1)Tạo giống lai có ưu thế lai cao:

  a/ Ưu thế lai: Là hiện tượng con lai có sức sống, khả năng chống chịu, năng suất cao hơn dạng bố mẹ.

  b/ Đặc điểm: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1 và giảm dần ở các thế hệ sau. Vì vậy, con lai có ưu thế lai cao thường được sử dụng vào mục đích kinh tế, không dùng con lai để làm giống.

  c/ Phương pháp tạo ưu thế lai: (lai khác dòng)

 • Đầu tiên tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau.
 • Cho lai các dòng thuần thủng khác nhau để tìm các tổ hợp lai có ưu thế lai cao tốt nhất.
  • 3.2)Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai cao:
 • Để giải thích hiện tượng ưu thế lai, nguời ta đưa ra giả thuyết siêu trội: Con lai có ưu thế lai cao nhất khi kiểu gen có nhiều cặp gen dị hợp. Thí dụ: F: AABBCC <AaBbCc > aabbcc
  • 3.3) Một vài thành tựu về ứng dụng ưu thế lai ở Việt Nam: (lai thuận nghịch tạo ưu thế lai tốt nhất).
 • Ở lợn: Lợn Móng cái x Lợn Đại Bạch à Lợn lai cho tỉ lệ nạc cao, dễ thích nghi.
 • Ở bò:Bò vàng Thanh Hóa x Bò Hà Lan à Bò lai có sản lượng sữa cao, chịu được khí hậu nóng.
Lai tạo các giống lúa mới ở Việt Nam.
Tác giả: Phạm Công Thường

86