Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 [Bộ GD&ĐT] Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTThông tưBộ giáo dục và đào tạo24-09-2020
2 [Bộ GD&ĐT] Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐT Thông tư 07-09-2020
3 [Bộ GD&ĐT] THÔNG TƯ số 21/2020/TT-BGDĐTHướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

(Tải File đính kèm)

21/2020/TT-BGDĐTThông tưBộ giáo dục và đào tạo24-08-2020
4 [Bộ GD&ĐT] Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

13/2020/TT-BGDĐTThông tưBộ giáo dục và đào tạo10-08-2020
5 [Bộ GD&ĐT] THÔNG TƯ 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2020/TT-BGDĐTThông tưBộ giáo dục và đào tạo02-08-2020
6 Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính sách đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

(Tải File đính kèm)

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTCThông tưNguyễn Thành Tiến24-07-2020
7 [Bộ GD ĐT] Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

15/2020/TT-BGDĐTThông tưBộ giáo dục và đào tạo15-07-2020
8 [Bộ GD&ĐT] Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

32/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạo26-12-2018
9 [Bộ GD&ĐT] Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

31/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạo24-12-2018
10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐT Thông tưBộ Giáo dục và Đào tạo01-09-2018
11 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạo20-08-2018
12 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

16/2018/TT-BGDĐTThông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo04-08-2018
13 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNVThông tưBộ Giáo dục và Đào tạo & Bộ nội vụ18-07-2018
14 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

(Tải File đính kèm)

03/2014/TT-BTTTTThông tưBộ Thông tin và Truyền thông18-07-2018
15 Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(Tải File đính kèm)

01/2014/TT-BGDĐTThông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo18-07-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích