Thứ tư, 2/3/2022, 20:57
Lượt đọc: 13

Thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2021 - 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện hồ sơ và thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) từ năm học 2021 – 2022

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87