Chủ nhật, 3/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 436

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

KỶ NIỆM 50 NĂM TÁC PHẨM "NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (3/2/1969 - 3/2/2019) Từ khi ra đời vào ngày 3/2/1969 đến nay, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.(TTXVN)

Sưu tầm.

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến

Tin cùng chuyên mục

164