Chủ nhật, 11/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 104

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Bộ giáo dục và đào tạo

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88