Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 18/7/2017
Lượt đọc: 60

[CP] Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/12/2015
Ngày có hiệu lực: 15/2/2016
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1342015nd-cphdn_luat_bhxhbhxh_tu_nguyen_187201723.pdf
Nội dung:

164