Thứ hai, 21/12/2020, 14:48
Lượt đọc: 57

Về triển khai bồi dưỡng đại trà Modun 2 năm 2020 cho CBQL, giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS

Nguồn văn bản: Sở giáo dục và đào tạo TP.Hồ Chí Minh. Link: https://www.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-trien-khai-boi-duong-dai-tra-modun-2-nam-2020-cho-cbql-giao-vien-thuc-hien-c-c41012-65915.aspx

 
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến
Nguồn tin: Sở Giáo dục và đào tạo Tp.HCM

Tin cùng chuyên mục

164