Cập nhật : 0:0 Chủ nhật, 22/3/2020
Lượt đọc: 106

V/v danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019

Số/Ký hiệu: 777/GDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/3/2020
Ngày có hiệu lực: 11/3/2020
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 777110320signed13320209_cac_vb_het_hieu_luc_223202022.pdf
Nội dung:
 

163